Werkgevers spreken zich uit
over het geven van kansen aan jongeren

De hoge jeugdwerkeloosheid is onaanvaardbaar. Daar is iedereen het wel over eens. Maar wat moet er gebeuren om het op te lossen als het om risicojongeren gaat? Het zelfvertrouwen van deze jongeren is laag, werkgevers lopen steeds hogere risico’s en het onderwijs vindt maar met moeite aansluiting met de arbeidsmarkt voor deze doelgroep. Bovendien zouden de jongeren zich niet weten te gedragen en meer kosten dan opleveren. Het wordt tijd dat zowel jongeren als werkgevers kennis maken en zich tegen over elkaar hierover uitspreken.

Wie zijn deze jongeren

Deze jongeren ofwel leerlingen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, leerlingen met een rugzakje en leerlingen ‘met een verkeerde achternaam’, hebben vaak problemen gehad binnen hun onderwijscarriere en zitten niet meer op school of op het MBO niveau 1 of 2. Zij vertonen moeilijk gedrag, zoals regelmatig spijbelen of te laat komen. Of zij hebben een taalachterstand, omdat zij uit een ander land komen. Of zij komen uit het speciaal onderwijs en hebben extra begeleiding nodig. Kortom, een rijk geschakeerd gezelschap. Maar allemaal jongeren waar een werkgever meestal niet op zit te wachten.
Als een werkgever een risicojongere een kans geeft moet hij weten wat hem te wachten staat om echt succes te boeken. Wij bieden een platform aan ondernemers en bedrijven om elkaar te inspireren met goede voorbeelden, hun aanpak en ervaring te delen en tips & trucs uit te wisselen. Anderzijds biedt dit voor het onderwijs de mogelijkheid om hun leerlingen beter toe te rusten op de arbeidsmarkt.

 

De twee documentaires:

Trailer – De Moeite


Yahya is zonder diploma van school gegaan en zat jaren thuis. Totdat hij weer gemotiveerd is om zijn startkwalificatie te halen op de opleiding Facilitair medewerker Hospitality & Events op het ROC van Amsterdam. Daarvoor heeft hij ook een leerbedrijf nodig en het Hilton Amsterdam Airport Hotel biedt hem deze kans. Een half jaar lang volgen de filmmakers hem in al zijn ups en downs. Niet alleen Yahya, maar ook zijn begeleider bij het Hilton en zijn mentor en docenten van de opleiding lopen tegen grenzen aan. Deze film geeft een confronterende inkijk in de moeite die het kost om een voortijdig schoolverlater weer op de rails te krijgen. 
 
 
Bekijk de hele film!
 

Trailer – De Laatste Kans


Germain heeft een crimineel verleden, zat vast en krijgt op zijn 27ste de kans om toch bij een werkgever aan de slag te gaan. Bij zijn baas Dave en zijn collega’s bij het bedrijf Vetkanaal BV vindt hij het vertrouwen en de ruimte om zich te ontwikkelen. Maar je leven veranderen is moeilijk. Elke dag liggen er tegenslagen op de loer en de druk wordt hem regelmatig te hoog. Als hij niet op zijn werk komt opdagen en onbereikbaar is moet Dave besluiten of hij hem nog een laatste kans geeft…

 
 
 
Bekijk de hele film!