Contactgegevens

gf1k-logo-transp-diap

Mail: mail@geefme1kans.nl
Tel:  020-6766276

Geef me 1 kans is een productie van:

turningpoint

Stichting Turning Point

Stichting Turning Point initieert en organiseert culturele en maatschappelijke projecten, veelal in combinatie met film- en televisieproducties, die erop gericht zijn stereotiepe beeldvorming van individuen, groepen en organisaties over elkaar in een sterk veranderende samenleving te doorbreken. Daarmee wordt beoogd voorwaarden te scheppen tot sociale verandering en maatschappelijke bewustwording.

 
boschfilm

Over Bosch Film

“Om werkelijk iets te veranderen moet je de kijker raken en niet alleen informeren”. Bosch Film wil film inzetten om bewegingen op gang te helpen, bruggen te slaan of lastige onderwerpen bespreekbaar, inzichtelijk en invoelbaar te maken. De organisatie maakt al vele jaren baanbrekende films voor, door en met jongeren over allerhande maatschappelijke zaken.